MUD-武林MUD资料站

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

开启左侧

【帮派任务NPC路径】

[复制链接]
萧云晨 发表于 2012-9-22 04:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 萧云晨 于 2013-5-15 09:37 编辑

【帮派任务NPC】(诸葛影tonly整理)——扬州——
¥扬州城西门大道的男孩¥npcen=boy;rd gc;w;w;w;w;w;1ok
¥扬州城客店的店小二¥npcen=xiao er;rd gc;n;e;1ok
¥扬州城醉仙楼的店小二¥npcen=xiao er;rd gc;n;n;e;1ok
¥扬州城书院的朱熹¥npcen=zhu xi;rd gc;e;n;1ok
¥扬州城杂货铺的杨永福¥npcen=yang yongfu;rd gc;e;s;1ok
¥扬州城成衣店的曾柔¥npcen=zeng rou;rd gc;e;s;u;1ok
¥扬州城打铁铺的铁匠¥npcen=tie jiang;rd gc;e;e;s;w;1ok
¥扬州城药铺的平一指¥npcen=ping yizhi;rd gc;e;e;n;1ok
¥扬州城书院二楼的伺茶丫鬟¥npcen=girl;rd gc;e;n;u;1ok
¥扬州城集市的戚长发¥npcen=qi changfa;rd gc;e;e;e;s;1ok
¥扬州城八宝阁的熊三¥npcen=xiong san;rd gc;e;e;e;n;1ok
¥扬州城北门的马超兴¥npcen=ma chaoxing;rd gc;n;n;n;1ok
¥扬州城北大街的花媒婆¥npcen=mei po;rd gc;n;n;1ok
¥扬州城北大街的欧阳克¥npcen=ouyang ke;rd gc;n;1ok
¥扬州城钱庄的钱眼开¥npcen=qian yankai;rd gc;n;w;1ok
¥扬州城醉仙楼二楼的王五¥npcen=wang wu;rd gc;n;n;e;u;1ok
¥扬州城醉仙楼二楼的冼老板¥npcen=xian laoban;rd gc;n;n;e;u;1ok
¥扬州城醉仙楼三楼的桃干仙¥npcen=taogan xian;rd gc;n;n;e;u;u;1ok
¥扬州城醉仙楼三楼的桃根仙¥npcen=taogen xian;rd gc;n;n;e;u;u;1ok
¥扬州城醉仙楼三楼的桃花仙¥npcen=taohua xian;rd gc;n;n;e;u;u;1ok
¥扬州城醉仙楼三楼的桃实仙¥npcen=taoshi xian;rd gc;n;n;e;u;u;1ok
¥扬州城醉仙楼三楼的桃叶仙¥npcen=taoye xian;rd gc;n;n;e;u;u;1ok
¥扬州城醉仙楼三楼的桃枝仙¥npcen=taozhi xian;rd gc;n;n;e;u;u;1ok
¥扬州城胭脂店的姚岳玲¥npcen=yao yueling;rd gc;n;n;n;e;1ok
¥扬州城小院的鲁班¥npcen=lu ban;rd gc;n;n;n;n;n;n;e;1ok
¥扬州城小院的金临¥npcen=jin lin;rd gc;n;n;n;n;n;n;e;1ok
¥扬州城兵营的史青山¥npcen=shi qingshan;rd gc;w;s;npcen2=guan bing;1kick/s;1ok
¥扬州城衙门大门的衙役¥npcen=ya yi;rd gc;w;n;1ok
¥扬州城衙门正厅的程药发¥npcen=cheng yaofa;rd gc;w;n;npcen2=ya yi;1kick/n;1ok
¥扬州城衙门正厅的谭友纪¥npcen=tan youji;rd gc;w;n;npcen2=ya yi;1kick/n;1ok
¥扬州城内宅的程玉环¥npcen=cheng yuhuan;rd gc;w;n;npcen2=ya yi;1kick/n;n;n;1ok
¥扬州城扬州武馆的陈有德¥npcen=chen youde;rd gc;w;w;s;1ok
¥扬州城西大街的游方道人¥npcen=youfang daoren;rd gc;w;w;1ok
¥扬州城财主大院的管家¥npcen=guan jia;rd gc;w;w;n;n;1ok|s;s;rd changan;s;s;s;e;e;e;e;n;e;1ok
¥扬州城财主大院的家丁¥npcen=jia ding;rd gc;w;w;n;n;1ok
¥扬州城财主后院的崔员外¥npcen=cui yuanwai;rd gc;w;w;n;n;n;1ok
¥扬州城财主西厢的崔莺莺¥npcen=cui yingying;rd gc;w;w;n;n;n;npcen2=cui yuanwai;1kick/w;1ok
¥扬州城财主东厢的红娘¥npcen=hong niang;rd gc;w;w;n;n;n;npcen2=cui yuanwai;1kick/get laofang key from corpse;unlock men;e;1ok
¥扬州城西大街的落魄公子¥npcen=gong zi;rd gc;w;w;w;1ok
¥扬州城西门的封弓影¥npcen=feng gongying;rd gc;w;w;w;w;1ok
¥扬州城扬州渡的史婆婆¥npcen=shi popo;rd gc;w;w;w;w;s;1ok
¥扬州城小房的鬼三¥npcen=gui san;rd gc;w;w;w;w;s;w;1ok
¥扬州城南大街的流氓¥npcen=liu mang;rd gc;s;1ok
¥扬州城南大街的流氓头¥npcen=liumang tou;rd gc;s;1ok
¥扬州城南大街的小混混¥npcen=xiao hunhun;rd gc;s;1ok
¥扬州城当铺的唐楠¥npcen=tang nan;rd gc;s;e;1ok
¥扬州城南大街的托钵僧¥npcen=tuobo seng;rd gc;s;s;1ok
¥扬州城赌场的胖头陀¥npcen=pang toutuo;rd gc;s;w;1ok
¥扬州城春来茶馆的阿庆嫂¥npcen=aqing sao;rd gc;s;s;w;1ok
¥扬州城丽春院的韦春芳¥npcen=wei chunfang;rd gc;s;s;e;1ok
¥扬州城丽春院的茅十八¥npcen=mao shiba;rd gc;s;s;e;1ok
¥扬州城丽春院的空空儿¥npcen=kong kong;rd gc;s;s;e;1ok
¥扬州城丽春院二楼的龟公¥npcen=gui gong;rd gc;s;s;e;u;1ok
¥扬州城南门的史松¥npcen=shi song;rd gc;s;s;s;1ok
¥扬州城密林的江上游¥npcen=jiang shangyou;rd gc;s;s;s;w;w;w;1ok
¥扬州城密林的莫不收¥npcen=mo bushou;rd gc;s;s;s;w;w;w;w;n;1ok
¥扬州城树林的快活三¥npcen=kuaihuo san;rd gc;s;s;s;e;e;1ok
¥扬州城密林的赵狗儿¥npcen=zhao gouer;rd gc;s;s;s;e;e;e;e;1ok
¥扬州城树林的裘万家¥npcen=qiu wanjia;rd gc;e;e;e;e;s;s;1ok
¥扬州城大驿道的挑夫¥npcen=tiao fu;rd gc;e;e;e;e;e;1ok
¥扬州城大驿道的海公公¥npcen=hai gonggong;rd gc;e;e;e;e;e;e;1ok
¥扬州城大驿道的小桂子¥npcen=xiao guizi;rd gc;e;e;e;e;e;e;1ok
¥扬州城大驿道的趟子手¥npcen=tangzi shou;rd gc;e;e;e;e;e;e;1ok
¥扬州城树洞内部的左全¥npcen=zuo quan;rd gc;xia;enter dong;1ok
¥扬州城福威镖局的镖头¥npcen=biao tou;rd gc;w;w;w;s;1ok
¥扬州城正厅的林震南¥npcen=lin zhennan;rd gc;w;w;w;s;s;1ok
¥扬州城暗道的简长老¥npcen=jian zhanglao;rd gc;e;e;e;e;n;e;n;w;n;e;w;n;open door;enter;1ok
¥扬州城树洞下的梁长老¥npcen=liang zhanglao;rd gc;xia;enter dong;say 天堂有路你不走呀;d;1ok
¥扬州城破庙密室的奚长老¥npcen=xi zhanglao;rd gc;xia;enter dong;say 天堂有路你不走呀;d;go 2;ne;ne;1ok
¥扬州城土地庙的鲁有脚¥npcen=lu youjiao;rd gc;e;e;e;e;n;e;n;w;n;e;w;n;1ok
¥扬州城土地庙的彭有敬¥npcen=peng youjing;rd gc;e;e;e;e;n;e;n;w;n;e;w;n;1ok

——北京——
¥北京城东海之滨的老船夫¥npcen=lao chuanfu;rd beijing;#7 s;se;se;e;s;s;s;e;1ok
¥北京城地安门东街广场的流氓¥npcen=liu mang;rd beijing;e;e;#4 n;w;n;1ok
¥北京城地西大街的酸秀才¥npcen=xiu cai;rd beijing;w;1ok
¥北京城地西大街的小男孩¥npcen=boy;rd beijing;w;w;1ok
¥北京城地西大街的挑夫¥npcen=tiao fu;rd beijing;w;w;n;n;n;n;n;1ok
¥北京城国子监的书生¥npcen=shu sheng;rd beijing;e;e;n;n;n;n;w;n;n;n;1ok
¥北京城地安门东街广场的少妇¥npcen=shao fu;rd beijing;e;e;#5 n;w;1ok
¥北京城地安门东街广场的小孩¥npcen=kid;rd beijing;e;e;#4 n;w;n;1ok
¥北京城东长安街的居民¥npcen=ju min;rd beijing;e;e;1ok
¥北京城金水桥的小贩¥npcen=seller;rd beijing;n;1ok
¥北京城天安门广场的小孩¥npcen=kid;rd beijing;1ok
¥北京城西长安街的小孩¥npcen=kid;rd beijing;w;w;w;1ok
¥北京城天坛的游人¥npcen=you ren;rd beijing;s;s;s;s;1ok
¥北京城天安门广场的老汉¥npcen=old man;rd beijing;1ok
¥北京城天安门广场的卖艺人¥npcen=maiyi ren;rd beijing;1ok
¥北京城长安街广场的闲人¥npcen=xian ren;rd beijing;s;1ok
¥北京城地安门西街广场的闲人¥npcen=xian ren;rd beijing;s;1ok
¥北京城长安街广场的耍猴人¥npcen=shuahou ren;rd beijing;s;1ok
¥北京城凡陛桥的卖艺人¥npcen=maiyi ren;rd beijing;s;s;1ok
¥北京城凡陛桥的老妇¥npcen=old woman;rd beijing;s;s;1ok
¥北京城凡陛桥的闲人¥npcen=xian ren;rd beijing;s;s;1ok
¥北京城凡陛桥的小贩¥npcen=xiao fan;rd beijing;s;s;1ok
¥北京城凡陛桥的小男孩¥npcen=boy;rd beijing;s;s;1ok
¥北京城西长安街的小男孩¥npcen=boy;rd beijing;s;s;1ok
¥北京城虎坊路的江湖豪客¥npcen=jianghu haoke;rd beijing;s;s;w;1ok
¥北京城虎坊路的少妇¥npcen=shao fu;rd beijing;s;s;w;1ok
¥北京城虎坊客栈的店小二¥npcen=xiao er;rd beijing;s;s;w;n;1ok
¥北京城面馆的面馆伙计¥npcen=mianguan huoji;rd beijing;s;s;w;w;s;1ok
¥北京城面馆的摔跤手¥npcen=shuaijiao shou;rd beijing;s;s;w;w;s;1ok
¥北京城面馆的摔跤手头领¥npcen=shuaijiao touling;rd beijing;s;s;w;w;s;1ok
¥北京城面馆的掌柜¥npcen=zhanggui;rd beijing;s;s;w;w;s;1ok
¥北京城汇英酒楼的店小二¥npcen=xiao er;rd beijing;s;s;e;s;1ok
¥北京城汇英酒楼二楼的赵敏¥npcen=zhao min;rd beijing;s;s;e;s;1ok
¥北京城汇英酒楼二楼的赵一伤¥npcen=zhao yishang;rd beijing;s;s;e;s;u;1ok|rd beijing;w;w;n;n;w;w;w;w;w;enter;npcen2=qianfu zhang;1kick/enter;1ok
¥北京城汇英酒楼二楼的钱二败¥npcen=qian erbai;rd beijing;s;s;e;s;1ok|rd beijing;w;w;n;n;w;w;w;w;w;enter;npcen2=qianfu zhang;1kick/enter;1ok
¥北京城永内东街的地痞¥npcen=di pi;rd beijing;s;s;e;1ok
¥北京城永内东街的男孩¥npcen=boy;rd beijing;s;s;e;1ok
¥北京城宏升赌场的地痞¥npcen=di pi;rd beijing;s;s;e;n;1ok
¥北京城宏升赌场的赌客¥npcen=du ke;rd beijing;s;s;e;n;1ok
¥北京城宏升赌场的流氓¥npcen=liu mang;rd beijing;s;s;e;n;1ok
¥北京城宏升赌场的江湖豪客¥npcen=jianghu haoke;rd beijing;s;s;e;n;1ok
¥北京城鲜花店的卖花少女¥npcen=shao nv;rd beijing;s;s;e;e;n;1ok
¥北京城打铁铺的铁匠¥npcen=tie jiang;rd beijing;s;s;e;e;s;1ok
¥北京城打铁铺的铁匠铺伙计¥npcen=huoji;rd beijing;s;s;e;e;s;1ok
¥北京城天坛北门的少妇¥npcen=shao fu;rd beijing;s;s;s;1ok
¥北京城大道的趟子手¥npcen=tang zi;rd beijing;s;s;s;s;s;1ok
¥北京城大道的挑夫¥npcen=tiao fu;rd beijing;s;s;s;s;s;1ok
¥北京城大道的小孩¥npcen=kid;rd beijing;s;s;s;s;s;1ok
¥北京城雪山别院的贡唐仓国师¥npcen=gongtangcang guoshi;rd beijing;s;s;s;s;s;s;s;w;1ok
¥北京城雪山别院的知客僧¥npcen=zhike seng;rd beijing;s;s;s;s;s;s;s;w;1ok
¥北京城大驿道的游方和尚¥npcen=seng ren;rd beijing;s;s;s;s;s;s;s;1ok|rd taishan;n;nu;nu;nu;eu;1ok|rd suzhou;n;n;n;n;sw;s;w;eu;n;1ok
¥北京城大驿道的江湖豪客¥npcen=jianghu haoke;rd beijing;s;s;s;s;s;s;s;se;se;1ok
¥北京城西长安街的江湖豪客¥npcen=jianghu haoke;rd beijing;w;w;w;1ok
¥北京城大驿道的剑客¥npcen=jian ke;rd beijing;s;s;s;s;s;s;s;se;se;e;1ok
¥北京城大驿道的书生¥npcen=shu sheng;rd beijing;s;s;s;s;s;s;s;se;se;e;n;1ok
¥北京城大驿道的趟子手¥npcen=tangzi shou;rd beijing;s;s;s;s;s;s;s;se;se;e;n;nw;1ok
¥北京城大驿道的挑夫¥npcen=tiao fu;rd beijing;s;s;s;s;s;s;s;se;se;e;n;nw;nw;1ok
¥北京城小路的游方和尚¥npcen=seng ren;rd beijing;s;s;s;s;s;s;s;se;se;e;n;nw;nw;ne;1ok
¥北京城朝阳道的挑夫¥npcen=tiao fu;rd beijing;s;s;s;s;s;s;s;se;se;e;n;nw;nw;w;w;1ok
¥北京城城门口的挑夫¥npcen=tiao fu;rd beijing;s;s;s;s;s;s;s;se;se;e;n;nw;nw;w;w;1ok
¥北京城朝阳道的趟子手¥npcen=tang zi;rd beijing;s;s;s;s;s;s;s;se;se;e;n;nw;nw;w;w;w;1ok
¥北京城大官道的趟子手¥npcen=tang zi;rd beijing;s;s;s;s;s;s;s;se;se;e;n;nw;nw;w;w;w;1ok
¥北京城西长安街的富家弟子¥npcen=fujia dizi;rd beijing;w;w;1ok
¥北京城鸟市的富家弟子¥npcen=fujia dizi;rd beijing;w;w;n;w;w;1ok
¥北京城西长安街的书生¥npcen=shu sheng;rd beijing;w;w;1ok
¥北京城鸟市的的小男孩¥npcen=boy;rd beijing;w;w;n;w;w;1ok
¥北京城海澄公府大厅的郑克爽¥npcen=zheng keshuang;rd beijing;s;s;w;s;s;s;1ok
¥北京城海澄公府大厅的冯锡范¥npcen=feng xifan;rd beijing;s;s;w;s;s;s;1ok
¥北京城海澄公府大厅的多隆¥npcen=duo long;rd beijing;s;s;w;s;s;s;1ok
¥北京城西长安广场的少妇¥npcen=shao fu;rd beijing;w;1ok
¥北京城西长安广场的酸秀才¥npcen=xiu cai;rd beijing;w;1ok
¥北京城鸟市的酸秀才¥npcen=xiu cai;rd beijing;w;w;n;w;w;1ok
¥北京城西长安广场的小女孩¥npcen=girl;rd beijing;w;1ok
¥北京城高升茶馆的茶铺伙计¥npcen=chapu huoji;rd beijing;w;w;s;1ok
¥北京城高升茶馆的茶博士¥npcen=cha boshi;rd beijing;w;w;s;1ok
¥北京城高升茶馆的茶客¥npcen=cha ke;rd beijing;w;w;s;1ok
¥北京城高升茶馆的老汉¥npcen=old man;rd beijing;w;w;s;1ok
¥北京城西单的小贩¥npcen=xiao fan;rd beijing;w;w;n;1ok
¥北京城西单的男子¥npcen=man;rd beijing;w;w;n;1ok
¥北京城西单的少妇¥npcen=shao fu;rd beijing;w;w;n;1ok
¥北京城西单北大街的游人¥npcen=you ren;rd beijing;w;w;w;n;n;1ok|n;e;1ok
¥北京城客店的游人¥npcen=you ren;rd beijing;w;w;w;n;n;1ok|n;e;1ok
¥北京城四合院的居民¥npcen=ju min;rd beijing;w;w;w;s;w;1ok
¥北京城西单北大街的女孩¥npcen=girl;rd beijing;w;w;w;n;n;n;1ok
¥北京城西四北大街的流氓¥npcen=liu mang;rd beijing;w;w;w;n;n;n;n;1ok
¥北京城西四北大街的男孩¥npcen=boy;rd beijing;w;w;w;n;n;n;n;n;1ok
¥北京城西单的男孩¥npcen=boy;rd beijing;w;w;w;n;n;n;n;n;1ok
¥北京城十三皇陵的游人¥npcen=you ren;rd beijing;w;w;w;n;n;n;n;n;w;n;n;1ok
¥北京城回春堂药店的药铺伙计¥npcen=yaopu huoji;rd beijing;w;w;n;e;1ok
¥北京城地安门大街的挑夫¥npcen=tiao fu;rd beijing;w;w;#6 n;e;e;n;1ok
¥北京城客店的陈老头¥npcen=hen laotou;rd beijing;w;w;w;w;1ok
¥北京城大院的玄贞道长¥npcen=xuan zhen;rd beijing;w;w;w;s;s;s;s;s;1ok
¥北京城青木堂的樊纲¥npcen=fan gang;rd beijing;w;w;w;s;s;s;s;s;w;1ok
¥北京城青木堂的风际中¥npcen=feng jizhong;rd beijing;w;w;w;s;s;s;s;s;w;1ok
¥北京城青木堂的祁彪清¥npcen=qi biaoqing;rd beijing;w;w;w;s;s;s;s;s;w;1ok
¥北京城青木堂的关安基¥npcen=guan anji;rd beijing;w;w;w;s;s;s;s;s;s;1ok
¥北京城青木堂的贾老六¥npcen=jia laoliu;rd beijing;w;w;w;s;s;s;s;s;s;1ok
¥北京城青木堂的钱老本¥npcen=qian laoben;rd beijing;w;w;w;s;s;s;s;s;s;1ok
¥北京城青木堂的徐天川¥npcen=xu tianchuan;rd beijing;w;w;w;s;s;s;s;s;e;1ok
¥北京城大厅的陈近南¥npcen=chen jinnan;rd beijing;w;w;w;s;s;s;s;s;e;s;1ok
¥北京城皇宫正门的御前侍卫¥npcen=shi wei;rd beijing;n;n;1ok
¥北京城较场的御前侍卫¥npcen=shi wei;rd beijing;e;e;n;n;w;1ok
¥北京城东长安街的混混¥npcen=hun hun;rd beijing;e;e;e;1ok
¥北京城东长安街的老妇¥npcen=old woman;rd beijing;e;e;e;1ok
¥北京城烟草店的老汉¥npcen=old man;rd beijing;e;e;e;s;1ok
¥北京城杂货铺的胡掌柜¥npcen=hu zhanggui;rd beijing;e;e;e;e;1ok
¥北京城韦府大门的李力世¥npcen=li lishi;rd beijing;e;e;n;w;1ok
¥北京城韦府大厅的归钟¥npcen=gui zhong;rd beijing;e;e;n;w;npcen2=li lishi;1kick/w;n;n;n;1ok
¥北京城韦府大厅的归二娘¥npcen=gui erniang;rd beijing;e;e;n;w;npcen2=li lishi;1kick/n;n;n;1ok
¥北京城韦府大厅的归辛树¥npcen=gui xinshu;rd beijing;e;e;n;w;npcen2=li lishi;1kick/w;n;n;n;1ok
¥北京城韦府大厅的柳大洪¥npcen=liu dahong;rd beijing;e;e;n;w;npcen2=li lishi;1kick/w;n;n;n;1ok
¥北京城较场的太监¥npcen=tai jian;rd beijing;e;e;n;n;w;1ok
¥北京城刑场的刽子手¥npcen=kui zishou;rd beijing;e;e;n;e;e;1ok
¥北京城朝阳道的平四¥npcen=ping si;rd hujia;1ok
¥北京城全聚德酒楼二楼的程老板¥npcen=cheng laoban;rd beijing;e;e;e;n;n;n;n;n;n;u;1ok
¥北京城全聚德酒楼的店小二¥npcen=xiao er;rd beijing;e;e;e;n;n;n;n;n;n;1ok
¥北京城姚春内室的姚春¥npcen=yao chun;rd beijing;w;w;n;e;e;n;1ok
¥北京城回春堂药店大厅的小童¥npcen=xiao tong;rd beijing;w;w;n;e;e;1ok
¥北京城天下钱庄的铁公鸡¥npcen=tie gongji;rd beijing;w;w;n;n;n;n;n;n;e;n;1ok¥
¥北京城北街菜市的居民¥npcen=ju min;rd beijing;w;w;n;n;n;w;w;1ok
¥北京城北街菜市的菜贩子¥npcen=cai fan;rd beijing;w;w;n;n;n;w;w;1ok
¥北京城庄府大厅的章老三¥npcen=zhang laosan;rd beijing;e;e;n;n;e;e;e;e;e;ne;n;n;break men;n;1ok
¥北京城庄府大厅的弟子¥npcen=dizi;rd beijing;e;e;n;n;e;e;e;e;e;ne;n;n;break men;n;1ok
¥北京城小房间的庄夫人¥npcen=san furen;rd beijing;e;e;n;n;e;e;e;e;e;ne;n;n;break men;n;n;n;1ok
¥北京城小房间的双儿¥npcen=shuang er;rd beijing;e;e;n;n;e;e;e;e;e;ne;n;n;break men;n;n;n;1ok
¥守寺僧兵¥npcen=seng bing;rd beijing;#7 s;w;1ok|rd xueshan;wu;n;n;1ok
¥北京城小道的挑夫¥npcen=tiao fu;rd nanyang;#3 n;1ok
¥北京城东长安广场的闲人¥npcen=xian ren;rd beijing;e;1ok
¥北京城地安门广场的小孩¥npcen=kid;rd beijing;e;e;#5 n;w;w;1ok
¥北京城地东大街的书生¥npcen=shu sheng;rd beijing;e;e;#5 n;w;n;e;1ok
¥北京城杨柳胡同的老妇¥npcen=old woman;rd beijing;w;w;w;s;1ok
¥北京城小摊的店小二¥npcen=xiao er;rd beijing;#7 s;se;se;e;s;w;1ok

——成都——
¥成都城西大街的趟子手¥npcen=tangzi shou;rd chengdu;w;w;1ok
¥成都城西大街的小贩¥npcen=seller;rd chengdu;w;w;s;1ok
¥成都城西大街的江湖豪客¥npcen=jianghu haoke;rd chengdu;w;w;n;1ok
¥成都城北大街的江湖豪客¥npcen=jianghu haoke;rd chengdu;e;e;n;nw;1ok
¥成都城北大街的剑客¥npcen=jian ke;rd chengdu;e;e;n;nw;1ok
¥成都城南大街的剑客¥npcen=jian ke;rd chengdu;s;s;w;1ok
¥成都城南大街的刀客¥npcen=dao ke;rd chengdu;s;s;w;1ok
¥成都城东大街的流氓¥npcen=liu mang;rd chengdu;e;e;1ok
¥成都城金牛武馆的账房老夫子¥npcen=lao zhangfang;rd chengdu;e;e;n;nw;ne;1ok
¥成都城提督府门的亲兵¥npcen=qin bing;rd chengdu;n;1ok|rd chengdu;n;n;1ok
¥成都城提督府的侍从¥npcen=shi cong;rd chengdu;n;npcen2=qin bing;1kick/n;1ok
¥成都城提督府的吴天德¥npcen=wu tiande;rd chengdu;n;npcen2=qin bing;1kick/n;1ok
¥成都城东大街的小贼¥npcen=xiao zei;rd chengdu;e;e;n;1ok|rd chengdu;e;e;n;nw;1ok
¥成都城金牛武馆的马五德¥npcen=ma wude;rd chengdu;e;e;n;nw;ne;1ok
¥成都城金牛武馆二部的龙铨¥npcen=long quan;rd chengdu;e;e;n;nw;ne;s;1ok
¥成都城金牛武馆四部的刘虹瑛¥npcen=liu hongying;rd chengdu;e;e;n;nw;ne;n;1ok
¥成都城金牛武馆一部的陈浒¥npcen=chen hu;rd chengdu;e;e;n;nw;ne;e;1ok
¥成都城济世堂药店的药店伙计¥npcen=yaodian huoji;rd chengdu;w;w;n;nw;1ok
¥成都城蓉城酒楼的唐掌柜¥npcen=tang;rd chengdu;e;e;n;ne;1ok
¥成都城蓉城酒楼的店小二¥npcen=xiao er;rd chengdu;e;e;n;ne;1ok
¥成都城酒楼厨房的厨娘¥npcen=chu niang;rd chengdu;e;e;n;ne;e;1ok
¥成都城兵器铺的唐槐¥npcen=tang huai;rd chengdu;w;w;n;ne;nw;1ok
¥成都城锦城驿的店小二¥npcen=xiao er;rd chengdu;s;s;e;se;1ok
¥成都城金牛武馆三部的萧飞¥npcen=xiao fei;rd chengdu;e;e;n;nw;ne;w;1ok

——苏州——
¥苏州城东大街的小孩¥npcen=kid;rd suzhou;se;1ok
¥苏州城胡同的流氓¥npcen=liu mang;rd suzhou;se;n;1ok|ne;1ok|e;1ok
¥苏州城胡同的流氓头¥npcen=liumang tou;rd suzhou;se;n;ne;1ok
¥苏州城客店的店小二¥npcen=xiao er;rd suzhou;n;e;1ok
¥苏州城迎宾楼的店小二¥npcen=xiao er;rd suzhou;s;w;1ok
¥苏州城春在楼的店小二¥npcen=xiao er;rd suzhou;n;n;e;1ok
¥苏州城红娘庄走廊的小红娘¥npcen=xiao hongniang;rd suzhou;e;e;1ok
¥苏州城红娘堂的媒婆¥npcen=meipo;rd suzhou;e;e;e;1ok
¥苏州城头门山的剑客¥npcen=jian ke;rd suzhou;n;n;n;n;sw;s;1ok
¥苏州城试剑石的剑客¥npcen=jian ke;rd suzhou;n;n;n;n;sw;s;w;eu;1ok
¥苏州城万景山庄的刀客¥npcen=dao ke;rd suzhou;n;n;n;n;sw;s;w;1ok
¥苏州城枕石的游方和尚¥npcen=seng ren;rd suzhou;n;n;n;n;sw;s;w;eu;n;1ok
¥苏州城宝带桥的小贩¥npcen=seller;rd suzhou;s;1ok
¥苏州城紫金庵的尼姑¥npcen=ni gu;rd suzhou;n;n;w;1ok
¥苏州城苏州府衙的冯正东¥npcen=feng zhengdong;rd suzhou;sw;n;1ok
¥苏州城苏州府衙的甄有庆¥npcen=zhen youqing;rd suzhou;sw;n;1ok
¥苏州城书场的公子哥¥npcen=gongzi;rd suzhou;sw;w;n;1ok
¥苏州城宝和记的王合计¥npcen=wang heji;rd suzhou;se;s;1ok
¥苏州城立春堂的药铺伙计¥npcen=yaopu huoji;rd suzhou;se;e;n;1ok
¥苏州城打铁铺的铁匠¥npcen=tie jiang;rd suzhou;se;e;s;1ok
¥苏州城聚宝斋的孙剥皮¥npcen=sun baopi;rd suzhou;s;s;w;1ok
¥苏州城燕誉堂的丫鬟¥npcen=ya huan;rd suzhou;s;s;e;e;1ok
¥苏州城燕誉堂的丫环¥npcen=ya huan;rd suzhou;s;s;e;e;1ok
¥苏州城问梅阁的婢女¥npcen=bi nv;rd suzhou;s;s;e;e;se;e;1ok
¥苏州城留园的苏州女孩¥npcen=girl;rd suzhou;s;s;s;w;1ok
¥苏州城致爽阁的苏州女孩¥npcen=girl;rd suzhou;n;n;n;n;sw;s;w;eu;s;nw;1ok
¥苏州城池塘的苏州女孩¥npcen=girl;rd suzhou;s;s;s;w;w;w;sw;1ok
¥苏州城白莲池的苏州少女¥npcen=girl;rd suzhou;n;n;n;n;sw;s;w;eu;s;e;n;1ok
¥苏州城茶馆的苏州少女¥npcen=girl;rd suzhou;s;s;ne;1ok
¥苏州城小径的张天师¥npcen=zhang tianshi;rd suzhou;s;s;s;s;s;e;1ok
¥苏州城书院的老夫子¥npcen=lao fuzi;rd suzhou;s;s;sw;1ok
¥苏州城戏园子的票友¥npcen=piao you;rd suzhou;n;w;s;1ok

MUD - MUD游戏 - 文字MUD - 武林MUD - 长期、稳定、高速、互助、活跃、更新的武侠MUD站点,一起MUD吧!
 楼主| 萧云晨 发表于 2012-9-22 04:01:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 萧云晨 于 2014-5-13 23:15 编辑

——长安——
¥长安城赌场的庄家¥npcen=zhuang jia;rd changan;#5 n;w;n;1ok
¥长安城四海钱庄的铁公鸡¥npcen=tie gongji;rd changan;#5 n;e;n;1ok
¥长安城城隍庙的庙祝¥npcen=keeper;rd changan;#3 s;#4 w;n;n;e;1ok
¥长安城金水桥的萧群¥npcen=xiao qun;rd changan;1ok
¥长安城金水桥的张衡¥npcen=zhang heng;rd changan;n;n;1ok
¥长安城长安府大堂的梁兴禄¥npcen=liang xinglu;rd changan;s;e;s;s;1ok
¥长安城长安府大堂的陈继盛¥npcen=chen jisheng;rd changan;s;e;s;s;1ok
¥长安城巡捕房的捕头¥npcen=bu tou;rd changan;s;e;e;e;1ok
¥长安城杂货铺的刘老实¥npcen=liu laoshi;rd changan;s;s;s;e;e;n;1ok
¥长安城土娼馆的年老妓女¥npcen=ji nv;rd changan;s;s;s;e;e;e;n;1ok
¥长安城小酒馆的如花¥npcen=ru hua;rd changan;s;s;s;e;e;e;e;s;1ok
¥长安城花店的卖花姑娘¥npcen=maihua guniang;rd changan;s;s;s;w;n;1ok
¥长安城面馆的老张¥npcen=lao zhang;rd changan;s;s;s;w;w;n;1ok
¥长安城包子铺的小伙计¥npcen=huo ji;rd changan;s;s;s;w;w;w;w;s;1ok|npcen=xiao huoji;rd lingzhou;w;s;1ok
¥长安城汇文阁的书痴¥npcen=shu chi;rd changan;s;s;s;w;w;w;w;n;n;n;n;e;1ok
¥长安城货栈的梁喜禄¥npcen=liang xilu;rd changan;s;s;s;w;w;w;w;n;n;n;n;n;n;e;1ok
¥长安城萧记当铺的萧万喜¥npcen=xiao wanxi;rd changan;n;n;n;n;n;w;s;1ok
¥长安城水果店的张兰香¥npcen=zhang lanxiang;rd changan;n;n;n;n;n;w;w;s;1ok
¥长安城茶馆的说书老人¥npcen=shuoshu laoren;rd changan;n;n;n;n;n;w;w;n;1ok
¥长安城茶馆的茶馆小二¥npcen=waiter;rd changan;n;n;n;n;n;w;w;n;1ok
¥长安城望星楼二楼的杨老板¥npcen=yang laoban;rd changan;n;n;n;n;n;w;w;w;n;up;1ok
¥长安城望星楼的店小二¥npcen=xiaoer;rd changan;n;n;n;n;n;w;w;w;n;1ok
¥长安城悦宾客栈的店小二¥npcen=xiaoer;rd changan;n;n;n;n;n;w;w;w;s;1ok
¥长安城珠宝行的金复还¥npcen=jin fuhuan;rd changan;n;n;n;n;n;w;w;w;w;n;1ok
¥长安城河洛镖局大厅的万青山¥npcen=wan;rd changan;n;n;n;n;n;e;e;s;s;s;1ok
¥长安城河洛镖局大厅的王元霸¥npcen=wang yuanba;rd changan;n;n;n;n;n;e;e;s;s;s;1ok
¥长安城首饰店的陈老板¥npcen=chen laoban;rd changan;n;n;n;n;n;e;e;n;1ok
¥长安城兵器店的慕容豪¥npcen=murong hao;rd changan;n;n;n;n;n;e;e;e;s;1ok
¥长安城回春堂药铺的时九公¥npcen=shi jiugong;rd changan;n;n;n;n;n;e;e;e;n;1ok
¥长安城戏院的戏子¥npcen=xi zi;rd changan;n;n;n;n;n;e;e;e;e;n;1ok
¥长安城萧家前院的管家¥npcen=guan jia;rd changan;s;s;s;e;e;e;e;n;e;1ok
¥长安城偏厅的丫环¥npcen=yahuan;rd changan;s;s;s;e;e;e;e;n;e;e;n;1ok|s;s;1ok
¥长安城萧家大厅的萧员外¥npcen=xiao yuanwai;rd changan;s;s;s;e;e;e;e;n;e;e;1ok
¥长安城宝象寺的知客和尚¥npcen=monk;rd changan;s;w;s;1ok
¥长安城大雄宝殿的香客¥npcen=xiang ke;rd changan;s;w;s;s;1ok
¥长安城方丈室的慧通禅师¥npcen=huitong chanshi;rd changan;s;w;s;s;e;1ok
¥长安城偏殿的净明¥npcen=jing ming;rd changan;s;w;s;s;w;1ok
¥长安城偏殿的净玄¥npcen=jing xuan;rd changan;s;w;s;s;w;1ok
¥长安城国子监的李博渊¥npcen=li boyuan;rd changan;s;e;e;n;n;n;n;w;n;1ok


——杭州——
¥杭州城青石大道的穷汉¥npcen=poor man;rd hangzhou;n;1ok
¥杭州城断桥的穷汉¥npcen=poor man;rd hangzhou;n;sw;1ok
¥杭州城青石大道的游方道人¥npcen=youfang daoren;rd hangzhou;n;w;sw;1ok
¥杭州城青石大道的流氓头¥npcen=liumang tou;rd hangzhou;n;w;sw;w;1ok
¥杭州城青石大道的流氓¥npcen=liu mang;rd hangzhou;n;w;sw;w;1ok
¥杭州城楼外楼的店小二¥npcen=xiao er;rd hangzhou;e;1ok
¥杭州城行珍馆的刘娘子¥npcen=liu niangzi;rd hangzhou;e;e;1ok
¥杭州城铁匠铺的铁匠¥npcen=tie jiang;rd hangzhou;s;e;1ok
¥杭州城刘庄的家丁¥npcen=jia ding;rd hangzhou;s;s;s;sw;sw;w;w;w;n;w;1ok
¥杭州城刘庄侧院的家丁¥npcen=jia ding;rd hangzhou;s;s;s;sw;sw;w;w;w;n;w;n;1ok|s;s;1ok
¥杭州城刘庄的管家¥npcen=guan jia;rd hangzhou;s;s;s;sw;sw;w;w;w;n;w;1ok
¥杭州城灵隐寺的老和尚¥npcen=lao heshang;rd jiaxing;s;se;n;1ok
¥杭州城法喜寺的老和尚¥npcen=lao heshang;rd jiaxing;s;se;ne;#6 su;1ok
¥杭州城青石大道的香火道人¥npcen=xianghuo daoren;rd jiaxing;s;se;ne;1ok
¥杭州城土路的男孩¥npcen=boy;rd jiaxing;s;se;ne;ne;su;sd;1ok
¥杭州城茅家埠的男孩¥npcen=boy;rd jiaxing;s;se;ne;ne;su;sd;1ok
¥杭州城茅家埠的老大娘¥npcen=old woman;rd jiaxing;s;se;ne;ne;su;sd;1ok
¥杭州城山路的采茶女¥npcen=girl;rd jiaxing;s;se;ne;ne;su;sd;sw;sw;1ok
¥杭州城青石大道的李可秀¥npcen=li kexiu;rd hangzhou;s;s;1ok
¥杭州城青石大道的绿营清兵¥npcen=qing bing;rd hangzhou;s;s;1ok
¥杭州城天外天客店的店小二¥npcen=xiao er;rd hangzhou;s;s;s;e;1ok
¥杭州城青石大道的骆冰¥npcen=luo bing;rd hangzhou;s;s;s;sw;1ok
¥杭州城青石大道的文泰来¥npcen=wen tailai;rd hangzhou;s;s;s;sw;1ok
¥杭州城胡庆余堂的胡庆余¥npcen=hu qingyu;rd hangzhou;s;s;s;sw;e;1ok
¥杭州城清波门的女孩¥npcen=girl;rd hangzhou;s;s;s;sw;w;1ok
¥杭州城聚景园的绿营会众¥npcen=hong hua;rd hangzhou;s;s;s;sw;w;w;1ok
¥杭州城聚景园的剑客¥npcen=jian ke;rd hangzhou;s;s;s;sw;w;w;1ok
¥杭州城青石大道的白振¥npcen=bai zhen;rd hangzhou;s;s;s;sw;sw;w;1ok
¥杭州城苏堤的书生¥npcen=shu sheng;rd hangzhou;s;s;s;sw;sw;w;w;n;1ok
¥杭州城玉皇山脚的红花会众¥npcen=hong hua;rd hangzhou;s;s;s;sw;sw;sw;1ok
¥杭州城青石大道的红花会众¥npcen=hong hua;rd hangzhou;s;s;s;sw;sw;sw;1ok
¥杭州城玉皇山顶的余鱼同¥npcen=yu yutong;rd hangzhou;s;s;s;sw;sw;sw;wu;wu;1ok
¥杭州城青石大道的褚圆¥npcen=chu yuan;rd hangzhou;s;s;s;sw;sw;sw;wu;wu;wd;wd;w;s;1ok
¥杭州城青石大道的挑夫¥npcen=tiao fu;rd hangzhou;s;s;s;sw;sw;sw;wu;wu;wd;wd;w;s;1ok
¥杭州城大路的挑夫¥npcen=tiao fu;rd hangzhou;s;s;s;sw;sw;sw;wu;wu;wd;wd;w;s;1ok
¥杭州城钱塘江畔的剑客¥npcen=jian ke;rd hangzhou;s;s;s;sw;sw;sw;wu;wu;wd;wd;w;s;s;1ok
¥杭州城牛家村的郭啸天¥npcen=guo xiaotian;rd hangzhou;s;s;s;sw;sw;sw;wu;wu;wd;wd;w;s;s;e;1ok
¥杭州城牛家村的杨铁心¥npcen=yang tiexin;rd hangzhou;s;s;s;sw;sw;sw;wu;wu;wd;wd;w;s;s;e;1ok
¥杭州城酒店的曲三¥npcen=qu san;rd hangzhou;s;s;s;sw;sw;sw;wu;wu;wd;wd;w;s;s;e;e;1ok
¥杭州城青石大道的龙骏¥npcen=long jun;rd hangzhou;s;s;s;sw;sw;w;w;w;1ok
¥杭州城青石大道的刀客¥npcen=dao ke;rd hangzhou;s;s;s;sw;sw;w;w;w;1ok
¥杭州城苏堤的李沅芷¥npcen=li yuanzhi;rd hangzhou;n;w;sw;w;s;s;s;s;1ok
¥杭州城岳廊的程嘲风¥npcen=cheng chaofeng;rd hangzhou;n;w;sw;w;n;1ok
¥杭州城玉泉的越女¥npcen=yue nv;rd hangzhou;n;w;sw;w;w;wu;1ok|rd jiaxing;e;se;s;up;1ok

——大理——
¥大理一带农田的台夷农妇¥npcen=nong fu;rd dali;#6 s;sw;sw;s;1ok
¥大理一带中心广场的江湖艺人¥npcen=jianghu yiren;rd dali;1ok
¥大理一带太和居的店小二¥npcen=xiao er;rd dali;e;1ok
¥大理一带摆夷民居的南国姑娘¥npcen=girl;rd dali;s;e;s;1ok
¥大理一带摆夷民居的摆夷老叟¥npcen=old man;rd dali;s;e;s;1ok
¥大理一带太和居二楼的歌女¥npcen=ge nv;rd dali;e;up;1ok
¥大理一带蛇骨塔的摆夷小孩¥npcen=kid;rd dali;n;w;1ok
¥大理一带乌夷民居的摆夷小孩¥npcen=kid;r dali;n;n;n;w;w;wu;wd;wd;s;s;se;s;1ok
¥大理一带杆栏中层的摆夷小孩¥npcen=kid;rd dali;n;w;e;s;n;n;n;e;eu;e;ed;gnt/se;ed;e;e;eu;e;se;e;s;up;1ok
¥大理一带清池的一灯大师¥npcen=yideng dashi;rd dali;n;w;w;1ok
¥大理一带药铺的何红药¥npcen=he hongyao;rd dali;n;e;s;1ok
¥大理一带薛记成衣铺的薛老板¥npcen=xue laoban;rd dali;n;e;n;1ok
¥大理一带石铺的石匠¥npcen=shi jiang;rd dali;n;e;e;1ok
¥大理一带牌坊的胡逸之¥npcen=hu yizhi;rd dali;n;n;1ok
¥大理一带御街的锦衣卫士¥npcen=wei shi;rd dali;n;n;w;1ok|rd dali;n;n;w;e;e;n;1ok
¥大理一带前殿的段正明¥npcen=duan zhengming;rd dali;n;n;w;n;n;1ok
¥大理一带花廊的宫女¥npcen=gong nv;rd dali;n;n;w;n;n;n;n;1ok
¥大理一带御膳房的太监¥npcen=tai jian;rd dali;n;n;w;n;n;n;n;w;1ok
¥大理一带王府路的傅思归¥npcen=fu sigui;rd dali;n;n;e;1ok
¥士兵¥npcen=shi bing;rd dali;n;n;n;1ok|rd dali;n;n;n;s;s;s;s;s;1ok
¥大理一带王府大门的褚万里¥npcen=chu wanli;rd dali;n;n;e;n;1ok
¥大理一带王府大门的黄衣卫士¥npcen=wei shi;rd dali;n;n;e;n;1ok
¥大理一带镇南王府大厅的家丁¥npcen=jia ding;rd dali;n;n;e;n;enter1ok
¥大理一带长廊的段无畏¥npcen=duan wuwei;rd dali;n;n;e;n;enter;e;e;n;1ok
¥大理一带花厅的古笃诚¥npcen=gu ducheng;rd dali;n;n;e;n;enter;e;e;n;n;1ok
¥大理一带内堂的段正淳¥npcen=duan zhengchun;rd dali;n;n;e;n;enter;e;e;n;n;n;ne;n;1ok
¥大理一带书房的朱丹臣¥npcen=zhu danchen;rd dali;n;n;e;n;enter;e;e;n;n;e;1ok
¥大理一带帐房的霍先生¥npcen=huo xiansheng;rd dali;n;n;e;n;enter;w;1ok
¥大理一带司徒堂的华赫艮¥npcen=hua hegen;rd dali;n;n;e;n;enter;n;w;1ok
¥大理一带司马堂的范骅¥npcen=fan ye;rd dali;n;n;e;n;enter;n;e;1ok
¥大理一带司空堂的巴天石¥npcen=ba tianshi;rd dali;n;n;e;n;enter;n;n;1ok
¥大理一带茶花园的养花女¥npcen=yanghua nv;rd dali;n;n;e;n;enter;e;e;e;e;1ok|rd dali;n;n;e;n;enter;e;e;e;e;se;ne;1ok
¥大理一带茶花园的木婉清¥npcen=mu wanqing;rd dali;n;n;e;n;enter;e;e;e;e;ne;n;n;nu;1ok
¥大理一带清溪三潭的「平通镖局」镖头¥npcen=biao tou;rd dali;s;s;e;ne;n;nu;1ok
¥大理一带金汁河畔的僧人¥npcen=seng ren;rd dali;n;n;n;e;eu;e;ed;se;ed;e;1ok
¥大理一带沿池堤岸的贵公子¥npcen=gongzi;rd dali;n;n;n;e;eu;e;ed;se;ed;e;e;eu;e;1ok
¥大理一带沿池堤岸的恶奴¥npcen=e nu;rd dali;n;n;n;e;eu;e;ed;se;ed;e;e;eu;e;1ok
¥大理一带碧罗山下的农夫¥npcen=nong fu;rd dali;n;n;n;w;w;wu;wd;wd;s;s;se;e;1ok
¥大理一带桑林的采桑女¥npcen=caisang nv;rd dali;s;s;e;ne;n;nu;eu;ed;e;ne;gnt/e;e;se;eu;ed;su;1ok
¥大理一带祭祀屋的祭司¥npcen=ji si;rd dali;s;s;s;s;s;s;s;e;n;up;up;1ok
¥大理一带杆栏中层的老祭司¥npcen=lao jisi;rd dali;n;n;n;e;eu;e;ed;se;ed;e;e;eu;e;se;e;gnt/e;se;eu;ed;ne;e;up;1ok
¥大理一带养蚕房的养蚕女¥npcen=yangcan nv;rd dali;n;n;n;e;eu;e;ed;se;ed;e;e;eu;e;se;gnt/e;e;se;eu;ed;sw;su;sd;e;e;1ok|w;n;e;1ok
¥大理一带杆栏的养蚕女¥npcen=yangcan nv;rd dali;n;n;n;e;eu;e;ed;se;ed;e;e;eu;e;se;gnt/e;e;se;eu;ed;sw;su;sd;e;e;1ok|w;n;e;1ok
¥大理一带林中山涧的采笋人¥npcen=caisun ren;rd dali;n;n;n;e;eu;e;ed;se;ed;e;e;eu;e;se;gnt/e;e;se;eu;ed;sw;su;1ok
¥大理一带青竹林的采笋人¥npcen=caisun ren;rd dali;s;s;s;s;s;s;sw;sw;s;n;w;1ok
¥大理一带半山竹林的砍竹人¥npcen=kanzhu ren;rd dali;n;n;n;e;eu;e;ed;se;ed;e;e;eu;e;se;gnt/e;e;se;eu;ed;sw;su;sd;1ok
¥大理一带玉虚观前的小道姑¥npcen=xiao daogu;rd dali;s;s;e;ne;n;w;n;1ok
¥大理一带玉虚观的刀白凤¥npcen=dao baifeng;rd dali;s;s;e;ne;n;w;n;n;1ok
¥大理一带滇池沿岸的村妇¥npcen=cun fu;rd dali;rd dali;s;s;e;ne;n;nu;eu;ed;e;1ok
¥大理一带大厅的侍者¥npcen=shi zhe;rd dali;s;s;s;w;w;enter;1ok
¥大理一带楼梯的高升泰¥npcen=gao shengtai;rd dali;s;s;s;w;w;enter;n;1ok
¥大理一带楼梯的素衣卫士¥npcen=wei shi;rd dali;s;s;s;w;w;enter;n;1ok
¥大理一带客房的陪从¥npcen=pei cong;rd dali;s;s;s;w;w;enter;n;up;w;enter;1ok
¥大理一带贵宾室的傣族首领¥npcen=daizu shouling;rd dali;s;s;s;w;w;enter;n;up;e;e;enter;1ok
¥大理一带山路的无量剑弟子¥npcen=wuliang dizi;rd dali;s;s;s;w;w;w;nw;1ok
¥大理一带山路的神农帮弟子¥npcen=shennong dizi;rd dali;s;s;s;w;w;w;nw;ne;1ok
¥大理一带喜州城的盛皮罗客商¥npcen=ke shang;rd dali;s;s;s;s;s;s;1ok
¥大理一带客店的店小二¥npcen=xiao er;rd dali;s;s;s;s;s;s;e;1ok
¥大理一带武定镇的台夷姑娘¥npcen=gu niang;rd dali;s;s;s;s;s;s;sw;sw;1ok
¥大理一带水田的台夷农妇¥npcen=nong fu;rd dali;s;s;s;s;s;s;sw;sw;s;gnt/n;ne;ne;s;e;s;1ok
¥大理一带议事堂的族长¥npcen=zu zhang;rd dali;s;s;s;s;s;s;s;e;n;up;1ok
¥大理一带阿头部的猎人¥npcen=lie ren;rd dali;n;n;n;w;w;wu;wd;wd;s;s;1ok
¥大理一带苍山山路的猎人¥npcen=lie ren;rd dali;#4 n;nw;n;nw;sw;1ok
¥大理一带乌夷民居的猎人¥npcen=lie ren;rd dali;#4 n;nw;n;nw;#3 n;nu;e;s;1ok
¥大理一带乌弄城的乌夷商贩¥npcen=shang fan;rd dali;#4 n;nw;n;nw;#3 n;nu;1ok


¥大理一带剑川镇的猎人¥npcen=lieren;rd dali;#4 n;nw;n;nw;sw;ne;n;1ok
¥大理一带剑川镇的皮货商¥npcen=pihuo shang;rd dali;#4 n;nw;n;nw;sw;ne;n;1ok
¥大理一带榕树雨林的台夷猎人¥npcen=lie ren;rd dali;s;s;s;s;s;s;s;e;e;1ok
¥大理一带竹林深处的台夷猎人¥npcen=lie ren;rd dali;s;s;s;s;s;s;s;e;e;w;w;se;sw;s;1ok
¥大理一带渔家的台夷妇女¥npcen=fu nv;rd dali;s;s;s;s;s;s;s;se;sw;w;1ok
¥大理一带妃丽湖南岸的渔夫¥npcen=yu fu;rd dali;s;s;s;s;s;s;s;se;sw;n;1ok
¥大理一带官道的摆夷女子¥npcen=girl; rd dali;#7 n;1ok
¥大理一带下关城的乌夷商贩¥npcen=shang fan;rd dali;#4 n;nw;n;1ok
¥大理一带河边的乌夷商贩¥npcen=shang fan;rd dali;#4 n;nw;n;nw;sw;w;w;1ok
¥大理一带镇雄的乌夷商贩¥npcen=shang fan;rd dali;n;n;n;w;w;wu;wd;wd;n;1ok
¥大理一带乌弄镇的乌夷商贩¥npcen=shang fan;rd dali;#4 n;nw;n;1ok
¥乌夷商贩¥npcen=shang fan;rd dali;#4 n;nw;n;1ok
¥大理一带下关城的台夷商贩¥npcen=shang fan;rd dali;#4 n;nw;n;1ok
¥大理一带鲁望镇的台夷商贩¥npcen=shang fan;rd dali;s;s;s;s;s;s;s;e;1ok
¥大理一带阳宗镇的台夷商贩¥npcen=shang fan;rd dali;s;s;e;ne;n;nu;eu;ed;gnt/e;ne;e;e;se;eu;ed;1ok
¥大理一带阳宗镇的台夷商贩¥npcen=shang fan;rd dali;s;s;s;s;s;s;s;e;1ok
¥大理一带河西镇的台夷商贩¥npcen=shang fan;rd dali;s;s;s;s;s;s;s;se;sw;1ok
¥大理一带步雄部的台夷商贩¥npcen=shang fan;rd dali;s;s;e;ne;n;nu;eu;ed;gnt/e;ne;e;e;se;eu;ed;1ok
¥台夷商贩¥npcen=shang fan;rd dali;s;s;s;s;s;s;s;e;1ok
¥大理一带塔林的扫地僧¥npcen=saodi seng;rd dali;#4 n;nw;n;ne;e;s;s;1ok
¥大理一带舍利塔的护塔僧¥npcen=huta seng;rd dali;#4 n;nw;n;ne;e;s;s;s;1ok
¥大理一带无我阁的小沙弥¥npcen=xiao shami;rd dali;#4 n;nw;n;ne;e;s;s;s;e;1ok
¥大理一带三无宫的老年僧人¥npcen=laonian sengren;rd dali;#4 n;nw;n;ne;e;s;s;s;e;s;gnt/s;w;s;s;w;s;1ok
¥大理一带三无宫的进香客¥npcen=jinxiang ke;rd dali;#4 n;nw;n;ne;e;s;s;s;e;s;gnt/s;w;s;s;w;s;1ok
¥大理一带牟尼堂的枯荣大师¥npcen=kurong;rd dali;#4 n;nw;n;ne;e;s;s;gnt/s;e;s;s;w;#6 s;1ok
¥大理一带牟尼堂的本参¥npcen=ben can;rd dali;#4 n;nw;n;ne;e;s;s;gnt/s;e;s;s;w;#6 s;1ok
¥大理一带牟尼堂的本观¥npcen=ben guan;rd dali;#4 n;nw;n;ne;e;s;s;gnt/s;e;s;s;w;#6 s;1ok
¥大理一带牟尼堂的本相¥npcen=ben xiang;rd dali;#4 n;nw;n;ne;e;s;s;gnt/s;e;s;s;w;#6 s;1ok
¥大理一带牟尼堂的本因¥npcen=ben yin;rd dali;#4 n;nw;n;ne;e;s;s;gnt/s;e;s;s;w;#6 s;1ok
¥大理一带镇雄的牧羊女¥npcen=muyang nv;rd dali;#4 n;nw;n;nw;n;n;n;nu;e;n;1ok|rd dali;#4 n;nw;n;nw;n;n;n;nu;e;n;s;e;1ok|rd dali;n;n;n;w;w;wu;wd;wd;n;1ok
¥大理一带葛鲁城的牧羊人¥npcen=muyang ren;rd dali;#4 n;nw;n;nw;n;n;n;nu;e;e;1ok|rd dali;n;n;n;w;w;wu;wd;wd;n;n;1ok
¥大理一带村外草坡的牧羊人¥npcen=muyang ren;rd dali;#4 n;nw;n;nw;n;n;n;nu;e;e;1ok|rd dali;n;n;n;w;w;wu;wd;wd;n;n;1ok
¥大理一带拈花寺的破疑¥npcen=po yi;rd dali;n;n;n;w;w;nu;1ok
¥大理一带拈花寺的破嗔¥npcen=po chen;rd dali;n;n;n;w;w;nu;1ok
¥大理一带祭祀大屋的乌夷老祭司¥npcen=lao jisi;rd dali;n;n;n;w;w;wu;wd;wd;n;w;enter;1ok
¥大理一带蜜纳甸的少女¥npcen=shao nv;rd dali;n;n;n;w;w;wu;wd;wd;s;s;se;1ok
¥大理一带杆栏中层的纺纱女¥npcen=fangsha nv;rd dali;s;s;e;ne;n;nu;eu;ed;e;ne;e;e;gnt/se;eu;ed;sw;su;sd;e;n;e;up;1ok
¥大理一带议事厅的族头人¥npcen=zu touren;rd dali;s;w;n;enter;up;1ok
¥大理一带土司府的大土司¥npcen=da tusi;rd dali;s;w;n;1ok
¥大理一带土司府的侍从¥npcen=shi cong;rd dali;s;w;n;1ok
¥大理一带议事厅的大土司¥npcen=da tusi;rd dali;s;w;n;enter;up;1ok
¥大理一带玉霞山的游客¥npcen=youke;rd dali;s;s;e;ne;n;nu;eu;ed;e;ne;gnt/e;e;se;eu;ed;sw;su;sd;e;s;eu;1ok
¥大理一带碧鸡山顶的游客¥npcen=youke;rd dali;s;s;e;ne;n;nu;eu;1ok

——襄阳——
¥襄阳城钱庄的黄真¥npcen=huang zhen;rd xiangyang;s;w;1ok
¥襄阳城药铺的药铺伙计¥npcen=yaopu huoji;rd xiangyang;e;s;1ok
¥襄阳城街道的穷汉¥npcen=poor man;rd xiangyang;e;e;s;1ok
¥襄阳城西大街的穷汉¥npcen=poor man;rd xiangyang;e;e;s;1ok
¥襄阳城学堂的老先生¥npcen=lao xiansheng;rd xiangyang;s;e;1ok
¥襄阳城觅香楼的店小二¥npcen=xiao er;rd xiangyang;s;s;e;1ok
¥襄阳城南大街的流氓¥npcen=liu mang;rd xiangyang;s;s;1ok
¥襄阳城兵器铺的铁匠¥npcen=tie jiang;rd xiangyang;s;s;s;e;1ok
¥襄阳城将军府大院的王坚¥npcen=wang jian;rd xiangyang;e;n;npcen2=song bing;1kick/n;n;1ok
¥襄阳城草地的程灵素¥npcen=cheng lingsu;rd xiangyang;s;s;s;s;s;e;1ok
¥襄阳城木匠铺的木匠¥npcen=mu jiang;rd xiangyang;e;e;e;s;1ok
¥襄阳城福威镖局的镖头¥npcen=biao tou;rd xiangyang;e;e;n;e;1ok
¥襄阳城大街口的小贩¥npcen=seller;rd xiangyang;e;e;n;n;n;1ok;gnt/w;w;w;w;1ok
¥襄阳城大街口的小孩¥npcen=kid;rd xiangyang;e;e;n;n;n;1ok|w;w;w;w;1ok
¥襄阳城胡同的小孩¥npcen=kid;rd xiangyang;e;e;n;n;n;1ok|e;1ok|w;w;w;w;w;w;w;1ok
¥襄阳城胡同的男孩¥npc=boy;rd xiangyang;w;w;n;n;n;w;1ok|e;e;e;e;e;n;1ok
¥襄阳城胡同的女孩¥npcen=girl;rd xiangyang;w;w;n;n;n;n;1ok|;s;e;e;e;e;n;1ok
¥襄阳城西大街的武三通¥npcen=wu santong;rd xiangyang;w;w;1ok
¥襄阳城当铺的邱航¥npcen=qiu hang;rd xiangyang;w;s;1ok
¥襄阳城郭府大门的耶律齐¥npcen=yelv qi;rd xiangyang;w;n;1ok
¥襄阳城郭府大门的家丁¥npcen=jia ding;rd xiangyang;w;n;1ok
¥襄阳城郭府客厅的郭靖¥npcen=guo jing;rd xiangyang;w;n;n;n;1ok
¥襄阳城大院的朱子柳¥npcen=zhu ziliu;rd xiangyang;w;w;s;1ok
¥襄阳城花园的郭芙¥npcen=guo fu;rd xiangyang;w;w;s;s;s;1ok
¥襄阳城厨房的烧饭师傅¥npcen=shaofan shifu;rd xiangyang;w;w;s;s;s;s;1ok
¥襄阳城襄阳客栈的武敦儒¥npcen=wu dunru;rd xiangyang;w;w;n;w;1ok
¥襄阳城物品房的武修文¥npcen=wu xiuwen;rd xiangyang;w;w;s;s;s;se;1ok
¥襄阳城书店的书店老板¥npcen=shudian laoban;rd xiangyang;w;w;n;n;w;1ok
¥襄阳城新罗坊的高丽商¥npcen=gaoli shang;rd xiangyang;w;w;n;n;n;e;n;1ok
¥襄阳城草地的拖雷¥npcen=tuo lei;rd xiangyang;w;w;n;n;n;e;e;n;n;n;e;1ok
¥襄阳城草地的蒙古兵¥npcen=menggu bing;rd xiangyang;w;w;n;n;n;e;e;n;n;n;e;1ok

 楼主| 萧云晨 发表于 2012-9-27 14:52:24 | 显示全部楼层

RE: 【帮派任务NPC】 ¥欢迎更正补充¥

本帖最后由 萧云晨 于 2013-4-16 16:20 编辑

¥欢迎更正补充¥


花九黎 发表于 2014-1-7 16:30:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 花九黎 于 2014-1-10 02:46 编辑
萧云晨 发表于 2012-9-27 14:52
¥欢迎更正补充¥

¥大理一带玉霞山的游客¥npcen=youke;rd dali;s;s;e;ne;n;nu;eu;ed;e;ne;gnt/e;e;se;eu;ed;sw;su;sd;e;s;eu;1ok
¥大理一带步雄部的台夷商贩¥npcen=shang fan;rd dali;s;s;e;ne;n;nu;eu;ed;gnt/e;ne;e;e;se;eu;ed;sw;su;sd;e;1ok
¥大理一带官道的摆夷女子¥npcen=girl; rd dali;#7 n;1ok
¥大理一带乌夷民居的摆夷小孩¥npcen=kid;r dali;n;n;n;w;w;wu;wd;wd;s;s;se;s;1ok
¥大理一带河边的乌夷商贩¥npcen=shang fan;rd dali;#4 n;nw;n;nw;sw;w;w;1ok
¥大理一带阿头部的猎人¥npcen=lie ren;rd dali;n;n;n;w;w;wu;wd;wd;s;s;1ok
¥大理一带乌弄城的乌夷商贩¥npcen=shang fan;rd dali;#4 n;nw;n;nw;#3 n;nu;1ok

Archiver|武林MUD资料站 ( 鲁ICP备17038480号 本站关键词:mud 武林mud mud游戏 文字mud

GMT+8, 2021-9-23 23:27

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表